• Webinar
  • Nationalt

Holder vi vejret?

Der er stort behov for at sætte endnu stærkere ind for sikring af vores infrastruktur

Der er stort behov for at sætte endnu stærkere ind for sikring af vores infrastruktur.

Desværre bliver ekstreme vejrhændelser mere hyppige og voldsomme i fremtiden, hvorfor der er stort behov for at sætte endnu stærkere ind for at sikre vores kyster, byer, boliger og infrastruktur. Udspillet til Klimatilpasningsplan 1 sætter derfor ca. 1,3 mia. kr. af til forskellige klimatilpasningsindsatser.

Fx bedre kystbeskyttelse generelt og fortsat beskyttelse af vestkysten mod voldsomt vejr, ligesom der kommer nye løsninger på udfordringen med højtstående grundvand i byområder.

Vi debatterede regerings udspil til klimatilpasningsplan med relevante ordførere og interessenter i Det Politiske Mødested onsdag d. 25. klokken 19.30.

Informationer
  • Taler
    Ikke angivet
  • Tidspunkt
    25. Okt 2023 kl. 19:30
  • Emne
    Holder vi vejret?
Bliv en del af Det Politiske Mødested
Hvad er Det Politiske Mødested?
Det Politiske Mødested er et folkeligt advisoryboard. Og hvad betyder det så? Egentlig betyder det, at vi vil skabe et fundament, hvor politik ikke bare skabes indenfor borgens tykke mure, men har rod i hverdagens eksperter.